Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

Ik leef meestentijds in mijn eigen ' innerlijke burcht' en ingeval je daar een deurtje in zoekt, moet je een, liefst ontwikkeld, geestelijk register in huis hebben of kunnen open trekken. Want dat trekt vooral of direct mijn aandacht. 
Het is nooit handig om teveel of alleen van jezelf uit te gaan, allerlei aannames te maken over een ander, denken dat vragen stellen om dingen voor jezelf te toetsen overbodig is, uit te gaan van clichés en stereotypen, die ander zal wel dit of dat willen, want je hebt het uiteindelijk over iemand die je niet persoonlijk kent en voor wie jij zelf een vreemde bent. Hier op soup heb ik alleen vreemden om mij heen. Mensen van wie mij persoonlijk niks bekend is.Nooit iets delen van wat je denkt of voelt vanuit je persoon of wie je ten diepste bent dan wel wat je beweegt, betekent voor mij : anoniem zijn. De meeste reposters hebben bij mij die status.Mensen die zich niet laten zien, of zichzelf doelbewust onzichtbaar maken of houden, zijn voor mij doorgaans noch interessant, noch relevant. 
8588 519f
Reposted bymr-absentia mr-absentia

September 20 2017

6479 4b0e
Reposted byMashe Mashe
6411 f727
6385 a0e9
Reposted byKladderadatschdarthsadicHypothermiaMasheedhellKobajashiwhiten0iseRekrut-KzurawianiaczkabajaderraexistentialszynkaDagarhenIMSPorannyhugostiglitz
6389 4ec8
Reposted byRekrut-K Rekrut-K
6364 be30
Reposted bydarthsadicMashecarlandlouisexalexistentialorangeugartemagolek22mr-absentia
6363 d9b0
Reposted byAmericanlovermr-absentia
6343 c667
6311 c472
6332 c144 500
6307 35f3
6306 9f6d
6305 2bd9
Reposted bycarlandlouisemr-absentia
6301 865a
6295 b3e6 500
6272 f393
Reposted byKobajashi Kobajashi
6269 c25e
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl